Státní a závěrečné zkoušky

Bakalářské studium

Informace o formátu závěrečných prací na KOV.

Pokud se svými vedoucími nedohodnete jinak, není nutné odevzdávat tištěné kopie bakalářské práce před konáním obhajoby. Na samotnou obhajobu doneste jednu vytištěnou verzi, aby byla k dispozici členkám a členům komise k nahlédnutí. Kopie práce si studující od obhajoby odnáší s sebou.

Aktuální tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce.

Magisterské studium

Formát diplomové práce a tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce jsou v denním a kombinovaném studiu shodné.

Informace o formátu závěrečných prací na KOV.

Pokud se svými vedoucími nedohodnete jinak, není nutné odevzdávat tištěné kopie magisterské práce před konáním obhajoby. Na samotnou obhajobu doneste jednu vytištěnou verzi, aby byla k dispozici členkám a členům komise k nahlédnutí. Kopie práce si studující od obhajoby odnáší s sebou.

Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce:

Od jara 2023 přistupujeme k integrované státní zkoušce v modelu ped-psy-ov. V dokumentu najdete veškeré otázky, tedy jak z ped-psy, tak z občanské výchovy. Jde o otázky, které jsou shodné s třetím tematickým okruhem oborové státní zkoušky (zkoušky bez ped-psy části). Pro aktuálnost otázek z oborů pedagogiky a psychologie prosím sledujte stránku katedry pedagogiky.

V dokumentu pro integrovanou státní zkoušku naleznete i odkazy na odbornou literaturu, která může sloužit k přípravě.

Celoživotní studium

Závěrečné zkoušky a obhajoby závěrečných prací obvykle probíhají v měsících červenci a září. Podle zvoleného termínu se odvíjí také termín odevzdávání prací do IS MU. Sledujte podrobnější informace na webu fakulty.

Pokud se svými vedoucími nedohodnete jinak, není nutné odevzdávat tištěné kopie závěrečné práce před konáním obhajoby. Na samotnou obhajobu doneste jednu vytištěnou verzi, aby byla k dispozici členkám a členům komise k nahlédnutí. Kopie práce si studující od obhajoby odnáší s sebou.

 

Informace o podobě závěrečné práce v programu Učitelství ZSV pro SŠ

Okruhy závěrečné zkoušky v programu Učitelství ZSV pro SŠ

 

Informace o podobě závěrečné práce v programu OV pro ZŠ

Okruhy závěrečné zkoušky v programu OV pro ZŠ

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info