Státní a závěrečné zkoušky

Bakalářské studium

Informace o formátu závěrečných prací na KOV.

V době online výuky není nutné odevzdávat tištěné kopie bakalářské práce před konáním obhajoby. Je vhodné přinést jednu vytištěnou verzi na obhajobu, aby byla k dispozici členkám a členům komise k nahlédnutí. Kopie práce si studující od obhajoby odnáší s sebou.

Aktuální tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce.

Magisterské studium

Formát diplomové práce a tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce jsou v denním a kombinovaném studiu shodné.

Informace o formátu závěrečných prací na KOV.

V době online výuky není nutné odevzdávat tištěné kopie bakalářské práce před konáním obhajoby. Je vhodné přinést jednu vytištěnou verzi na obhajobu, aby byla k dispozici členkám a členům komise k nahlédnutí. Kopie práce si studující od obhajoby odnáší s sebou.

Aktuální tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce.

 

Celoživotní studium

Závěrečné zkoušky a obhajoby závěrečných prací obvykle probíhají v měsících červenci a září. Podle zvoleného termínu se odvíjí také termín odevzdávání prací do IS MU. Sledujte podrobnější informace na webu fakulty.

V době online výuky není nutné odevzdávat tištěné kopie bakalářské práce před konáním obhajoby. Je vhodné přinést jednu vytištěnou verzi na obhajobu, aby byla k dispozici členkám a členům komise k nahlédnutí. Kopie práce si studující od obhajoby odnáší s sebou.

Informace o podobě závěrečné práce v programu Učitelství ZSV pro SŠ

Okruhy závěrečné zkoušky v programu Učitelství ZSV pro SŠ

Informace o podobě závěrečné práce v programu OV pro ZŠ

Okruhy závěrečné zkoušky v programu OV pro ZŠ

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info