Erasmus a Internacionalizace

Veškeré informace o možnostech zahraničních pobytů získáte na webových stránkách Centra zahraniční spolupráce MU.

Internacionalizace

Studující magisterského programu (v obou formách) mají během studia povinnost internacionalizace studia, jinými slovy získat zápočet v kurzu OVp104. Zápočet je možné získat následujícím způsobem:

  • Úspěšné absolvování kurzu v AJ na katedře, fakultě, ale také na jiných pracovištích univerzity: Pokud budete absolvovat kurz na jiném pracovišti, než je KOV, je třeba, aby obsahově odpovídal vašemu studijnímu zaměření.
  • Zpráva ze studijního pobytu v zahraničí, stáži atp. takovým pobytem se nerozumí exkurze do zahraničí vedená vyučujícími PdF či MU, jejímž obsahem není spolupráce s místní institucí. Ideálním příkladem takového pobytu je studijní pobyt Erasmus.
  • Uznávány jsou i praktické stáže Erasmus. Výběrová řízení se konají cca 3x ročně. Stáž je možné absolvovat do dvou let od ukončení studia. Podmínkou je uzavření smlouvy se zaměstnavatelem – na základě této smlouvy bude uznán i předmět Internacionalizace KOV.  
  • Odevzdání diplomové práce v cizím jazyce. Psaní práce v cizím jazyce je třeba předem konzultovat a dohodnout s vedoucím práce. Ekvivalentem odevzdané diplomové práce může být i text publikovaný (nebo odevzdaný a přijatý k publikaci) v zahraničním časopise či odborné knize nebo konferenčním sborníku. Cizím jazykem se pro tyto účely nerozumí Slovenština.

V případě nejasností se obracejte na dr. Lesňáka (lesnak@ped.muni.cz).

Erasmus

V sekci aktuality jste a budete pravidelně informováni o konání výběrových řízení pro studijní pobyty Erasmus. Koordinátorem Erasmus pobytů na KOVu je Dr. Lesňák, který rád sdělí podrobnosti o pobytu na jednotlivých univerzitách.

V rámci studia na KOV můžete vyjíždět na tyto univerzity:

Důležité odkazy:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info