Materiály projektu Odpovědné občanství

Cílem projektu, na kterém spolupracuje Dr. Štěrba, "je zvýšit kvalitu občanského vzdělávání pro potřeby 21. století a odstranit nedostatky, které v současnosti při výuce vznikají". Podrobnosti jsou k dohledání na webu projektu, ke kterému se dostanete skrze odkaz v nadpisu. Projekt a materiály jsou dlouhodobou a efektivní podporou metodiky výuky v oblasti občanského vzdělávání.

100 let R.U.R. Sborník z konference

Petr Jemelka, Slavomír Lesňák (eds.)

Publikace je postkonferenčním sborníkem konference konané 11. 9. 2019 na Katedře občanské výchovy na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity při příležitosti uplynutí 100 let od vydání hry R. U. R. od Karla Čapka a rovněž vynalezení pojmu „robot“. Jednotlivé příspěvky sborníku jsou výsledkem individuálního výzkumu účastníků konference. Autoři analyzují konotace pojmu „robot“ a reflektují společenskovědní souvislosti robotismu, techniky, umělé inteligence. Příspěvky mají různorodý charakter, sborník obsahuje filozofickou esej, historické sondy, filozofické analýzy i pedagogické aplikace Čapkova díla a odkazu.

Společný vzdělávací program přeshraničního exkurzního vyučování jako podpora výchovy k občanství. 

Slavomír Lesňák, Svatopluk Novák, Matúš Porubjak (eds.)

Jedná se o sborník z konference realizované 14. a 15. listopadu 2018, v Hodoníně (ČR) a Skalici (SR). Jednotlivé příspěvky sborníku jsou výsledkem individuálního výzkumu účastníků konference, dokumentující krajině kulturní a historický přehled příhraničních regionů České a Slovenské republiky. Sborník je sestaven na principu multioborové analýzy a následné multioborové studie zabývající se regionálními jedinečnostmi a specifiky. Vědecké příspěvky jsou určeny pro vysokoškolské učitele, studenty a odbornou veřejnost. Publikované příspěvky jsou využitelné i pro veřejnost v oblasti školství, kultury a cestovního ruchu v regionu.

Jan Patočka a naše doba

Slavomír Lesňák, Barbora Vacková (eds.)

Patočkova osobnost a dílo poskytují prostor a inspiraci pro zkoumání filozofické, sociologické, historické, pedagogické i etické. Tyto aspekty se staly předmětem bádání a reflexe vědecké konference s mezinárodní účastí „Jan Patočka a naše doba“ (6. 9. 2017 Brno). Jednotlivé příspěvky sborníku jsou výsledkem individuálního výzkumu účastníků konference. Zveřejněné texty mají trojí charakter: zaměřují se na reflexi dobových souvislostí Patočkovy práce a reflektují jeho filozofický i občanský odkaz usilující o rehabilitaci filozofie jako živé součásti duchovní kultury. Jako takovou některé z publikovaných textů Patočkovu filozofii aplikují v analýzách aktuálních společenských problémů.

Bioetika

Petr Jemelka

Učební text je určen především studentům oboru Občanská výchova a Základy společenských věd jako studijní materiál jednosemestrálního kurzu.
Jde o stručný přehled bioetické problematiky. Od výkladu o životě jako o jedné ze základních hodnot text směřuje k etickým aspektům vědeckovýzkumné práce s biologickým materiálem a k problematice výzkumu na člověku. Dále jsou reflektovány problémy lidského zdraví, reprodukce, stáří a smrti.
Učební text také zahrnuje reflexi mimolidské problematiky – morální rovinu vztahu ke zvířatům. Ve stručné podobě také nabízí uvedení do otázek environmentální etiky.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info