Prezenční studium

Bakalářské studium prezenční

V bakalářském stupni nabízí katedra tříletý studijní program B-OV3S Občanská výchova a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání. Absolventi mohou pracovat jako asistenti pedagoga (regulované zaměstnání) za základních a středních školách.

Program je možné studovat jako hlavní nebo vedlejší v kombinaci s dalšími obory na PdF. Podrobnější informace o bakalářských studijních programech jdou dostupné v informačním systému Masarykovy univerzity.

Informace o příjímacím řízení naleznete zde.

Magisterské studium prezenční

V magisterském stupni nabízí katedra dvouletý navazující program N-OV2 Učitelství občanské výchovy pro základní školy. Absolventi programu Učitelství občanské výchovy pro základní školy mohou pracovat jako učitelé občanské výchovy na základní škole, dále např. jako instruktoři v centrech volného času, odborní pracovníci ve státní správě, v nevládních organizacích a v soukromém sektoru se specializací na spolupráci s orgány EU.

Program lze studovat v kombinaci s jinými obory jako hlavní, nebo vedlejší. Podrobnější informace o bakalářských studijních programech jdou dostupné v informačním systému Masarykovy univerzity.

Informace o příjímacím řízení naleznete zde.

Aktuálně vypisované povinně/volitelné předměty

Průběžně aktualizovaný seznam volitelných kurzů KOV na jaře 2022

Studující bakalářského programu si mohou zapisovat volitelné kurzy z programu magisterského a obráceně! Využijte této možnosti.

Sledujte aktuální informace, kurzy se vypisují v závislosti na počtu zájemců.

  • OVp033 Komunální politika (doc. Novák)
  • OVp036 Masová média a komunikace (Mgr. Barbora Vacková, Ph.D.)
  • OVp121 Didaktika finančního vzdělávání (Mgr. et Mgr. Škerle)
  • OV333 Mediální studia a žurnalistika pro mediální výchovu (online kurz; Mgr. Barbora Vacková, Ph.D.)

Informace k praxím

Podrobné informace nejen k organizaci bakalářských i magisterských praxí naleznete na webu Katedry pedagogiky v záložce praxe, popřípadě v sylabech jednotlivých předmětů.

KOV garantuje předměty OV6002 Učitelská praxe 2 a OV6003 Učitelská praxe 3 v magisterském studijním programu.

Podrobnosti naleznete ve Studijním katalogu 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info