Prezenční studium

Bakalářské studium prezenční

V bakalářském stupni nabízí katedra tříletý studijní program B-OV3S Občanská výchova a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání. Absolventi mohou pracovat jako asistenti pedagoga (regulované zaměstnání) za základních a středních školách.

Program je možné studovat jako hlavní nebo vedlejší v kombinaci s dalšími obory na PdF. Podrobnější informace o bakalářských studijních programech jdou dostupné v informačním systému Masarykovy univerzity.

Informace o příjímacím řízení naleznete zde.

Magisterské studium prezenční

V magisterském stupni nabízí katedra dvouletý navazující program N-OV2 Učitelství občanské výchovy pro základní školy. Absolventi programu Učitelství občanské výchovy pro základní školy mohou pracovat jako učitelé občanské výchovy na základní škole, dále např. jako instruktoři v centrech volného času, odborní pracovníci ve státní správě, v nevládních organizacích a v soukromém sektoru se specializací na spolupráci s orgány EU.

Program lze studovat v kombinaci s jinými obory jako hlavní, nebo vedlejší. Podrobnější informace o bakalářských studijních programech jdou dostupné v informačním systému Masarykovy univerzity.

Informace o příjímacím řízení naleznete zde.

Součástí studia je také forma jeho internacionalizace. Více vizte v samostatné záložce.

Aktuálně vypisované volitelné předměty

Průběžně aktualizovaný seznam volitelných kurzů KOV:

Podzim 2022:

 • OVp033 Komunální politika (doc. Novák)
 • OVp062 Bioetika (prof. Jemelka)
 • OVp051 Vybrané kapitoly z moderních českých a slovenských dějin (Mgr. et Mgr. Škerle)
 • OVp141 Základy občanského práva pro učitele (JUDr. Malachta)
 • OVp119 Ethical Issues of the Holocaust and Genocide (Dr. Lesňák) – mohou si zapsat i studující v kombinovaném studiu
 • OVp128 Optional seminar in English 1: Politics of Representation – Remembering and Forgetting in Contemporary Europe (Dr. Vacková), přesné informace budou k dispozici v sylabu předmětu v září 2022 – mohou si zapsat i studující v kombinovaném studiu
 • OVp129 Critical Issues in Democratic Citizenship Education (Dr. Washington), přesné informace budou k dispozici v sylabu předmětu v září 2022

Plán na jaro 2023 (bude upřesněno ve zkouškovém období podzimního semestru 22):

 • OVp033 Komunální politika (doc. Novák)
 • OVp036 Masová média a komunikace (Dr. Vacková)
 • OVp121 Didaktika finančního vzdělávání 
 • OVp134 Výběrový seminář v anglickém jazyce 5 (Mgr. Holík)
 • OV333 Mediální studia a žurnalistika pro mediální výchovu (online kurz především pro zájemce z jiných kateder; Dr. Vacková) – mohou si zapsat i studující v kombinovaném studiu
 • OV777 Filosofie pro každého (online kurz; PhDr. Vonková) – mohou si zapsat i studující v kombinovaném studiu

 

Sledujte aktuální informace, kurzy se otevírají v závislosti na počtu zájemců.

Studující bakalářského programu si mohou zapisovat volitelné kurzy z programu magisterského a obráceně.

Informace k praxím

Podrobné informace nejen k organizaci bakalářských i magisterských praxí naleznete na webu Katedry pedagogiky v záložce praxe, popřípadě v sylabech jednotlivých předmětů.

KOV garantuje předměty OV6002 Učitelská praxe 2 a OV6003 Učitelská praxe 3 v magisterském studijním programu.

Podrobnosti naleznete ve Studijním katalogu 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info