Celoživotní a kombinované studium

Kombinované studium

Od akademického roku 2021/2022 nabízí katedra nově kombinované studium v navazujícím magisterském programu N-OV2 Učitelství občanské výchovy pro základní školy. Podobně jako ve formě denního studia mohou absolventi a absolventky programu pracovat jako učitelé občanské výchovy na základní škole. Podrobnější informace o bakalářských studijních programech jdou dostupné v informačním systému Masarykovy univerzity.

Informace o příjímacím řízení naleznete zde.

Podrobné informace nejen k organizaci praxí naleznete na webu Katedry pedagogiky v záložce praxe, popřípadě v sylabech jednotlivých předmětů.

KOV garantuje předměty OV6002 Učitelská praxe 2 a OV6003 Učitelská praxe 3.

Celoživotní studium

V oblasti celoživotního zpoplatněného vzdělávání nabízí katedra dvě možnosti rozšíření učitelské kvalifikace formou kombinovaného studia.

  1. Rozšíření učitelské kvalifikace na další typ školy v programu Učitelství základů společenských věd pro střední školy. Jedná se o jednoletý studijní program s každotýdenní (obvykle páteční) výukou, která probíhá online nebo in situ.
  2. Rozšíření učitelské kvalifikace o další aprobační předmět v programu Občanská výchova pro základní školy. V tomto případě jde o tříletý studijní program řešený formou distančního studia a konzultacemi s vyučujícími jednotlivých předmětů.

Informace o příjímacím řízení naleznete zde.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info