Celoživotní a kombinované studium

Kombinované studium

Od akademického roku 2021/2022 nabízí katedra nově kombinované studium v navazujícím magisterském programu N-OV2 Učitelství občanské výchovy pro základní školy. Podobně jako ve formě denního studia mohou absolventi a absolventky programu pracovat jako učitelé občanské výchovy na základní škole. Podrobnější informace o tomto studijním programu jsou dostupné v informačním systému Masarykovy univerzity.

Informace o příjímacím řízení naleznete zde.

Informace o volitelných předmětech, které si mohou zapisovat i studující kombinovaného studia, naleznete v záložce prezenčního studia.

Součástí studia je také forma jeho internacionalizace. Více vizte v samostatné záložce.

Podrobné informace nejen k organizaci praxí naleznete na webu Katedry pedagogiky v záložce praxe, popřípadě v sylabech jednotlivých předmětů.

KOV garantuje předměty OV6002 Učitelská praxe 2 a OV6003 Učitelská praxe 3.

Celoživotní studium

V oblasti celoživotního zpoplatněného vzdělávání nabízí katedra dvě možnosti rozšíření učitelské kvalifikace:

  1. Rozšíření učitelské kvalifikace na další typ školy v programu Učitelství základů společenských věd pro střední školy. Jedná se o jednoletý studijní program s každotýdenní (obvykle páteční) prezenční výukou.
  2. Rozšíření učitelské kvalifikace o další aprobační předmět v programu Občanská výchova pro základní školy. V tomto případě jde o dvouletý studijní program řešený formou prezenčních konzultací s vyučujícími jednotlivých předmětů.

Informace o příjímacím řízení naleznete zde.

Otevření studijních programů v akademickém roce závisí na počtu zájemců o studium (vizte konkrétní podmínky jednotlivých programů).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info