Workshop s hostujícími vyučujícími KOVu

25. dubna od 10:00 v učebně č. 2 (budova B, Poříčí 7) proběhne setkání s prof. Lysým a doc. Dobiašem na téma česká a slovenská občanská společnost

20. 4. 2023

Program workshopu

Hlavní příspěvky přednesou prof. Lysý a doc. Dobiaš. V diskuzi přispějí Dr. Vacková a Dr. Štěrba, vyučující KOVu, a Bc. Bezůšek, student magisterského programu KOVu. Moderuje doc. Goňcová.

  • Jozef Lysý: Politická etika
  • Daniel Dobiaš: Otvorená společnost
  • Barbora Vacková: Město jako prostor komunikace
  • Radim Štěrba: Výchova k občanství v postglobální společnosti
  • Michal Bezůšek: Volební právo mladých od 16 let?

Hosté katedry

prof. PhDr. Jozef Lysý, CSc. (Katedra etickej a občianskej výchovy PdF UK Bratislava) se zabývá se systémy myšlení o politice od nejstarších dob po současnost, zvláštní pozornost věnuje problémům moderní politiky v liberálně omezené i organizované podobě, dvěma krizím modernity a v nich krizi veřejné moci, včetně Slovenska, zkoumá zejména otázku důvěry, filozofické aspekty dějin politické filozofie, politické etiky, teorie demokracie, zajímá se o rekonstrukci společenských a humanitních věd a o vzdělávání v Evropě v procesu její integrace.

doc. PhDr. Daniel Dobiaš (Katedra politológie FF UPJŠ Košice) se pedagogicky a výzkumně zaměřuje na problematiku dějin sociálního a politického myšlení, politické filosofie a teorie politiky. Mezi jeho publikace např. patří: Kritický racionalizmus a idea otvorenej spoločnosti K. R. Poppera (2012); Idea liberalizmu v európskom a slovenskom politickom myslení (2014); Human Rights in Europe (2015); Liberalism. Looking for freedom, justice, better man, and the world (2018); Otvorená spoločnosť. Politický projekt moderného sveta alebo produktívna metafora v intelektuálnej tradícii hľadania lepšieho človeka a sveta? (2020). 

 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info