Specifický výzkum na KOV: Násilí po roce 1945

Hledáme studenty a studentky ke spolupráci. Podmínkou je, že v podzimním semestru 2023 budete stále studovat, a to kterýkoliv magisterský program KOV, nebo alespoň 3. ročník Bc studia. 

23. 3. 2023

Pro projekt Podpora didaktických kompetencí v oblasti občanského vzdělávání: Násilí v Evropě po roce 1945 sháníme dva až pět studentů či studentek Katedry občanské výchovy. Podmínkou účasti v projektu je studium v Mgr programu KOV, které bude probíhat v podzimním semestru 2023 (v kterémkoliv ročníku), nebo minimálně v 3. ročníku Bc programu. Účast v projektu bude ohodnocena stipendiem. Ve vašich návrzích se nemusíte vztahovat pouze na evropský kontinent, může jít i o zkušenost, která s evropskou historií souvisí, ovlivnila ji, ale neodehrála se přímo u nás.

Cílem je vytvořit výukový materiál, který by žákům a žákyním ZŠ přibližoval téma násilí přítomného v Evropě a s evropskou stopou po roce 1945. Jde nám o násilí nějakým způsobem organizované a institucionalizované: o aktivity teroristických organizací či nedávné i soudobé válečné konflikty. Činnost bude spočívat ve shromáždění relevantních podkladů k tématu, zpracování didaktických materiálů a jejich doplnění metodickým pokynem.

Připravené materiály budou prezentovány na společném workshopu v listopadu 2023 a po této odborné pilotáži budou v upravené podobě zveřejněny na stránkách katedry jako volně přístupné výukové materiály. Doba řešení projektu končí 31. prosince 2023.

Projekty specifického výzkumu jsou primárně určeny k financování odborné činnosti studujících PED MUNI. Během práce na projektu vám budou jako konzultanti k dispozici Dr. Vacková a Dr. Lesňák.

Pokud máte zájem se na projektu podílet, registrujte své stručné návrhy do 14. dubna 2023.

Můžete se přihlašovat jednotlivě, nebo ve dvojici. Práce na materiálech by měla být zahájena v květnu 2023. Přesná organizace jejího průběhu a informace o stipendiích bude předmětem 1. setkání v druhé polovině dubna.

Pro podrobnosti se můžete obrátit na vedoucí katedry Báru Vackovou.

Těšíme se na spolupráci!

 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info